Oppussing

God prosjektledelse, styring av leveranser og koordinering av oppgaver er muligens det aller viktigste når det kommer til oppussing. NT Byggservice har sitt hovedsete i Tromsø og har prosjektledere som er dedikerte og har solid kompetanse, kombinert med god forståelse for kundens behov.

Ved å la NT Byggservice ta prosjektansvar for oppussing av din bolig i Tromsø, kan du trygt reise bort eller være på jobb mens vi tar oss av alt. Vi planlegger og sørger for at alle involverte håndverkere kommer inn til riktig tid og utfører jobben med høy fagmessig kvalitet.

Vi hjelper deg med oppussing av alle rom – bad, kjøkken, stue, soverom, gang – ingen oppgave er for liten eller for stor. NT Byggservice i Tromsø tar jobben.

Et prosjekt starter med at prosjektleder kommer på befaring, gir deg et tilbud og eventuelt signerer kontrakt. Ved oppstartsmøte møtes alle involverte parter og får full oversikt over arbeidet som skal utføres, hvem som har ansvar for hva og når det skal gjøres.

Prosjektleder er din kontaktperson gjennom hele prosjektet. Prosjektleder vil følge tett opp at alt blir gjort i henhold til avtalen og alle fagmessige krav. Ved sluttbefaring vil vi sammen med deg gå gjennom leveransen og sikre at den er blitt utført i henhold til avtale.

Vil du ha et uforpliktende tilbud eller ønsker en befaring, ta kontakt i dag via kontaktinformasjonen nederst på siden.

Kontakt oss

+47 776 08 110

Strandvegen 90
9007 Tromsø

post(@)ntbyggservice.no